Geokompozyty

Geokompozyty na suszę

Naukowcy z Wrocławia i Katowic pracują nad wynalazkiem, który przyda się przy umacnianiu biotechnicznych nasypów i skarp, przy sadzeniu roślin na mało żyznych glebach, a także przy przechowywaniu i przewożeniu roślin ozdobnych.

Geokompozyt składa się z superabsorbentu – proszku, który w kontakcie z wodą pęcznieje i zamienia się w żel. Jeden gram tej substancji jest w stanie zatrzymać około 300 gram wody. Rośliny, przy użyciu swoich ssących korzeni, potrafią pobrać wodę z superabsorbentu. Geokompozyt nie będzie mieszany z glebą, ale opakuje się go w geowłókninę i zainstaluje punktowo pod korzeniami rośliny. Będzie stanowić niejako poduszkę, w której gromadzić się będzie woda. Taki geokompozyt w każdej chwili będzie można wyciągnąć z gleby.

Dzięki zastosowaniu geokompozytów możliwe stanie się utrzymanie roślinności w niesprzyjających miejscach, jak np. na stromych zboczach, skarpach czy  rekultywowanych składowiskach opadów. Znajdą one również swoje zastosowanie przy opiece nad roślinami na terenach zurbanizowanych oraz w rolnictwie. Wszechstronne możliwości wykorzystania geokompozytów pozwala wierzyć, że okażą się one lekarstwem na wiele współczesnych problemów z uprawą roślinności. Susze już nie będą tak tragiczne w skutkach.