ocean-clean-up

The Ocean Cleanup

Być może już wkrótce, dzięki działalności Boyana Slata, będziemy mogli cieszyć się czystszą wodą w oceanie. Jego projekt The Ocean Cleanup właśnie wchodzi w fazę pierwszych testów. Holenderski student inżynierii lotniczej już kilka lat temu wpadł na bardzo ambitny plan oczyszczania tzw. wielkiej pacyficznej plamy śmierci. Opracował on prototyp specjalnej bariery, która wykorzystując naturalne wirowania prądów oceanicznych, pozwala oczyścić ocean. Bariera według projektu Boyana Slata ma długość około 100 kilometrów. – bariera unosi się dzięki prądom morskim i zatrzymuje odpady, które następnie trafiają do centralnego punktu zbiórki.

A czym jest sama plama śmieci? Jest to bardzo dużych rozmiarów skupisko dryfujących śmieci oraz plastikowych odpadów, które dryfują po Oceanie Spokojnym. Według naukowców, plama waży około 3,5 milionów ton! To zatrważające, ale mamy nadzieję, że wynalazek młodego inżyniera pozwoli ochronić środowisko naturalne oceanu.