Ekologiczny Park Wodny w Tychach

Ekologiczny park wodny powstaje w Tychach!

W Tychach na Górnym Śląsku powstaje właśnie park wodny, który zasilany będzie ekologiczną energią! 100% zasilania zapewni energia pochodząca z oczyszczalni ścieków!

Jak zapowiadają projektanci nowoczesnego parku wodnego, będzie to jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów w europie – ma być on funkcjonalny i ekologiczny. Co najważniejsze, cała energia niezbędna do działania tego parku będzie pochodziła z własnego źródła. W oczyszczalni ścieków, której właścicielem jest ta sama firma, która buduje Aquapark, powstaje biogaz, który ma być paliwem zasilającym park wodny.  Jak podają architekci, w obiekcie będzie można dowolnie sterować ciepłą i zimną temperaturą, ponieważ przygotowana tzw. woda lodowa będzie zasilała urządzenia wentylacyjne i klimakonwektory.  Prezes RCGW S.A. Zbigniew Gieleciak utrzymuje: „Jesteśmy w stanie w 100% zasilić zieloną energią zarówno oczyszczalnię ścieków (posiadającą jeden z najlepszych w Europie wyników w zakresie bilansu energetycznego), jak i budowany Wodny Park Tychy. Od lat intensywnie pracujemy nad rozwiązaniami, które pomogą nam osiągnąć ten cel”.

Spółka, która buduje park wodny inwestuje w kolejne ekologiczne rozwiązania. Rozbudowano oczyszczalnię  kolejne zbiorniki na odpady, w których powstaną kolejne porcje biogazu.