Nano-technologie budowlane

Nano-kryształy celulozowe materiałem przyszłości!

Projekt badawczy BRIMEE, który był finansowany ze środków unijnych i był realizowany w latach 2013-2017 przyniósł zaskakujące efekty. Był to projekt, którego celem było opracowanie  materiałów termoizolacyjnych, które będą nosiły znamiona ekologicznych! Dzięki pracom badawczym, laboratoriom i pracom praktycznym, powstało tworzywo z nano-kryształów celulozowych, dzięki któremu już wkrótce będziemy mogli stosować ekonomicznie i ekologicznie opłacalne materiały budowlane. Nano-kryształy celulozowe są wykonane z materiałów z odzysku – głównie pochodzących z przemysłu drzewnego.

Pianka izolacyjna z nano-krystalicznej celulozy jest niemal w 100% roślinna.

Już teraz wiadomo, ze takie termoizolacje będą mogły znaleźć zastosowanie w nowoczesnym budownictwie, do ocieplania nowych budynków. Wciąż jednak trwają prace, mające dostosować materiał do użytkowania go również na starszych budynkach, które to przede wszystkim wymagają termoizolacji. Komisji Europejskiej, która poszukuje jak najbardziej ekologicznych rozwiązań zależ, by takie rozwiązanie zostało znalezione jak najszybciej. Ma to oczywiście związek z kolejnymi regulacjami Komisji Europejskiej, zgodnie z założeniami której, wkrótce wszystkie nowopowstałe budynki będą musiały spełniać normy budownictwa ekologicznego.