Pszczoły na świecie

Neonikotynoidy zabijają pszczoły!

Z publikacji magazynu „Science” wynika, że pestycydy takie jak klotianidyna i tiametoksam (należące do grupy neonikotynoidów) zabijają pszczoły. Wyniki badań potwierdzają, że związki powszechnie stosowane do ochrony roślin, wywierają bardzo negatywny wpływ na pszczoły miodne oraz te dziko żyjące. Stawia to kwestię pszczół w zupełnie nowym świetle – już teraz obserwujemy zatrważające masowe wymieranie pszczół, a może być jeszcze gorzej. Co w tej sytuacji?

Katarzyna Jagiełło z  Greenpeace Polska uważa, że należałoby stworzyć i wprowadzić w życie Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających. W marcu br. Komisja Europejska przedstawiła raport, w wyniku którego wprowadzono zakazy stosowania substancji takich jak imidakloprid, klotianidyna, tiametoksam.

 

Sytuacja pszczół na całym świecie jest bardzo poważna – mamy nadzieję, że kolejne inicjatywy wspierające walkę pszczół o przetrwanie pomogą poprawić warunki bytowania tych jakże potrzebnych owadów.