Zielone Projektowanie - Biofilia

Biophilic design

Filozofia biofilii, czyli miłości do natury staje się nam coraz bliższa. Społeczeństwo jest coraz bardziej zurbanizowane, budujemy coraz więcej budynków, stawiamy kolejne betonowe molochy, a zapominamy często o tak istotnej dla nas roślinności. Człowiek jako gatunek ludzki traci kontakt bezpośredni z przyrodą w skali, w jakiej doświadczał go lata temu. A przecież natura jest nam tak bliska i to z nią powinniśmy obcować, a nie z betonowymi budowlami, sztucznym światłem, promieniowaniem.
Filozofia biofilii wychodzi na przeciw potrzebom i przeciw zagrożeniom jakie czyhają na współczesnego człowieka – jest to filozofia, która odzwierciedla projektowanie w zgodzie z naturą. Więcej, to projektowanie odzwierciedlające prawdziwą miłość do przyrody. Kontakt człowieka z przyrodą jest niezwykle istotny – przywraca nam równowagę psychiczną, zdrowotną i emocjonalną. Ludzie wbrew pozorom wykazują ogromną potrzebę relacji z przyrodą. Nawet jeśli wydaje nam się, że możemy żyć w dużych miastach pozbawionych roślinności, przychodzi wreszcie moment refleksji gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że przyroda jest nam potrzebna.
Czym jest projektowanie zgodne z myślą biofilii? To na przykład projektowanie, które daje nam radość, zdrowie i dobre samopoczucie, dzięki dobru natury – dla przykładu, zajęcia prowadzone w salach wykładowych, w których jest więcej światła, cieszą się lepszą frekwencją i skutecznością studentów na egzaminach niż te, w których uczniowie i studenci mieli mało światła i ograniczony widok na krajobraz naturalny. To samo tyczy się domów, obiektów użyteczności publicznej czy chociażby miast.
Dzisiaj powoli odwracamy trend betonowania – zabetonowaliśmy się już za bardzo i szukamy miejsca na to, co nam najbliższe, naturę. Wprowadzamy roślinność do miast, szukamy dla niej nowego miejsca i nowych funkcji. Oby tak dalej – oby roślinności było wokół nas coraz więcej.