Rośliny oczyszczające powietrze

Zmodyfikowana roślina usuwająca toksyny

To jest news, który spodoba się wszystkim !Niestrudzeni naukowcy wyhodowali roślinę, która jest w stanie usunąć z powietrza wiele toksycznych związków! Dla przykładu, całkowite usunięcie benzenu  z otoczenia roślinie zajęło 6 dni!

Wiele gatunków roślin doniczkowych posiada zdolność usuwania zanieczyszczeń i toksyn z powietrza – w mniejszym lub większym stopniu. Niestety wydajność popularnych odmian jest stosunkowo niska w porównaniu z tym ile takich nieprzyjemnych i niepożądanych substancji trafia do nas z otoczenia (z mebli, ubrań, farb, spalin).

Naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie opracowali zmodyfikowaną roślinę, bluszcz Pothos – który jest w stanie usunąć skutecznie, szybko i bezpiecznie wszystkie niebezpieczne gazy z powietrza. LZO (czyli lotne związku organiczne) są prawdopodobnie odpowiedzialne za wiele poważnych chorób, w tym nowotwory. aby roślina miała większą zdolność usuwania LZO z atmosfery, roślinie wszczepiono specjalny gen, dzięki któremu ich komórki wytwarzają cytochrom P450 2E1. Odmiana  z wszczepionym cytochromem okazała się niemal 5 razy skuteczniejsza, niż tradycyjna wersja tej rośliny.